blå linje
Bøger om strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation: Budskaber med et langsigtet mål

Strategisk kommunikation begynder med et mål. Altså har kommunikationen et klart mål, som normalt ikke er underholdning, men at påvirke klart definerede målgrupper.
På den måde flyder "strategisk defination" over til eller sammen med "politisk kommunikation", også kaldet "spin". Selv om netop "spin" og spindoktorer har fået et dårligt ry, så behøver det egentlig ikke være andet, end redelig oplysning om et bestemt emne. Når fx en græsrodsbevægelse skriver en oplysende artikel om konsekvenserne af, at havet bliver forurenet. Indholdet i artiklen kan være dybt videnskabelig, men FORMÅLET er så at få læserne til at agere anderledes, eller stemme på et mere miljøvenligt parti. Dermed er formålet lige pludseligt ikke at formidle viden, men at den viden udmønter sig i en bestemt adfærd hos målgruppen. I det her tænkte eksempel kan det være, at målgruppen faktisk ikke er læserne, men politikerne, der af frygt for netop læserne eller en generelt ændret stemning vil ændre deres miljøpolitik.

Strategisk kommunikation: En del af fremtidens topledernes fokusområde

I takt med at omdømme, branding strategier er blevet vigtige for alle virksomheder, er strategisk kommunikation blevet et must for virksomheder at beskæftige sig med. CSR, Grønne regnskaber og hvad der nu ellers er oppe i tiden bør alle knyttes sammen med en klart defineret kommunikationsstrategi. Og den bør have sit fundament i virksomhedens identitet. Altså kerne-fortællingen om virksomheden selv.
Strategisk kommunikation er altså langt mere end "blot" sende en pressemeddelelse ud. Det er en fortløbende process, som hænger sammen med virksomhedens overordnede og langsigtede mål. Det uanset om det er en nominel virksomhed, eller eller har en målsætning der især koncentrer sig om bundlinjen.
Freelancere til strategisk kommunikation: Faglærte og erfarene

eksaminsbevis, et 12 tal i politisk kommunikation fra Danmarks medie- og journalisthøjskole

Skal der arbejdes seriøst med strategisk eller politisk kommunikation, så gælder det dels om, at den teoretiske baggrund i form af uddannelse er i orden. Men det gælder også om, at man har erfaring med fra ledelsesgangene. At konsulenten kan sætte sig ind i virksomheders tankemåder, målsætninger og strategiovervejelser. Det uanset om der er tale om en klassisk privat virksomhed, der fokuserer på bundlinjen, en kommune der har et helt andet formål, eller en politisk organisation.

Vi har erfaringer med både små og meget store virksomheder. Fra små landkommuner, over græsrodsbevægelser til store internationale organisationer. Fra lokalpolitikere, over britiske top-politikere til EU-institutioner.Professionel og politisk kommunikation: Fokus på målet

Arbejder man med strategisk og eller politisk kommunikation, så arbejder man normalt og kort fortalt med:

Metodisk så arbejder vi blandt andet med:

  • Den strategiske platform virksomheden har
  • Afsender analyse
  • Segmentering
  • Analyse af medielogikker
  • Metoder til den dagsordensættende processer

Sagt på en anden måde, så tager vi vores faglige værktøjskasse med. Vi har erfaringer med også, men vi ved også at alle virksomheder og organisationer er unikke. Derfor er jeres kommende kommunikationsstrategi noget vi skal udvikle i fællesskab. Ydmyghed siges at være en dyd. Her er det en nødvendighed, for det er JER der er de førende specialister i netop jeres organisation/virksomhed. Uanset hvor fine eksamenspapirer og erfaringer måtte være.


Erfarene: Strategisk kommunikation, kurser, mm.

Vi har mange års erfaring i både at rådgive, undervise i fx mediehåndtering og hjælpe med pressestrategier. Vores faglærte journalister har hjulpet alt fra små til meget store virksomheder, over kommuner, til skoler med at finde frem til deres strategier. Vi kan fx hjælpe jer med issue management, finde kernen i fortællingen om jer, og sammen med jer finde netop jeres strategi for at fortælle jeres historie. Hvilket medie er relevant for netop jer? Skal I selv udvile et medie? Eller lade være? Intern og ekstern kommunikation.
Som nævnt så tæller vores referenceliste fra små virksomheder (fx neurologien.dk/ Steen Østergaard), over Folketinget til EU Kommissionen.
Men er det "blot" en pressemeddelelse I har brug for, så kan vi naturligvis også klare det.

blå linje